Zabezpečovacie zariadenie

Zabezpečovacie Zariadenie

Profesionálny zabezpečovací systém s certifikátom NBÚ, drôtový a bezdrôtový systém, ovládanie a kontrolu celého systému jednoducho a intuitívne dotykovou LCD klávesnicou, vzdialené ovládanie cez mobilný telefón hlasovou komunikáciou, diaľkovým ovládaním (pri príchode autom cez garážovú branú bez nutnosti vystúpiť a vypnúť/zapnúť systém klávesnicou) , informácie o systéme hlasovými správami a správami SMS až na 8 telefónnych čísel. Jednoduchá rozšíriteľnosť systému o ďalšie komponenty aj po ukončení a kolaudácii rodinného domu, (prístavby, vonkajšie prístrešky, garáže, hospodárske budovy atd.) Zároveň možnosť implementovania protipožiarnych detektorov do zabezpečovacieho systému.