Požiarná signalizácia

Požiarná Signalizácia

Ponúkame taktiež elektrickú požiarnu signalizáciu.

Táto opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru, samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. Elektrická požiarna signalizácia je zariadenie, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarnej kontroly objektu.

Zákazníkom zároveň ponúkame implementovanie protipožiarnych detektorov v samotnom zabezpečovacom systéme, ktoré samočinne kontrolujú 24 hodín.