Kamerový systém

Kamerový Systém

Montáž profesionálneho kamerového systému s extrémne svetlocitlivymi kamerami v krytoch s vyhrievaním ,prípadne podľa požiadaviek . Záznam uchovávaný až 12 mesiacov na HDD. Možnosť sledovania kamerového systému na každom TV nezávisle v každej miestnosti domu. Prístup na kamerový systém cez internet lokálne v dome, vonkajší prístup cez internet, aj cez mobilný telefón, ktorý podporuje prehliadanie (Iphone a pod.).