Kamerový Systém


Kamerový Systém


Montáž profesionálneho kamerového systému s extrémne svetlocitlivymi kamerami v krytoch s vyhrievaním ,prípadne podľa požiadaviek . Záznam uchovávaný až 12 mesiacov na HDD. Možnosť sledovania kamerového systému na každom TV nezávisle v работа každej miestnosti domu. Prístup na kamerový systém cez internet lokálne v dome, vonkajší prístup cez internet, aj cez mobilný telefón, ktorý podporuje prehliadanie (Iphone a pod.). jobitel com

« 1 z 2 »