Dátové Rozvody


Dátové Rozvody


Montáž dátového rozvodu vo Vašom dome s kvalitným wifi pripojením v každej časti domu. Dátový rozvod pre internet, telefónna ústredňa, vnútornú komunikáciu v dome atd. Pripojenie sat boxov na internet, Magio tv. Kompletný systém môže byt zabudovaný v technickej miestnosti Vášho domu v centrálnom rackovom (skriňovom) prevedení s rozvodom do celého domu počas hrubej stavby.

« 1 z 2 »